Teploměr s digitrony ZM1040

01.05.2021 09:47

Teploměr s digitrony typu ZM1040-42...z566m...s digitální teplotní sondou DS18b20 v rozsahu -30.0...+99.9 stupňů celsia s rozlišením na jednu desetinu. Kalibrace +-2.5 stupně trimrem (softwarově).Plně statický provoz.Pro indikování teplot pod nulou se rozsvítí mínus-doutnavka.

Aktuální hodnota je "filtrována" průměrem 20 vzorků-zvětšená stabilita na desetinném místě. 

Nově byl přidán test digitronů-desky po zapnutí (podmínkou je odpojená sonda).Za běžného stavu s připojenopu sondou se rovnou zobrazuje  aktuální teplota.