Osciloskopické obrazovky

11.11.2023 09:09

Díky "impulsu" od kolegy pana Karla jsem se před rokem začal zabývat i osciloskopickými obrazovkami a výsledkem je zatím pár prototypů...

Zatím odzkoušeny obrazovky B7s1...B10s1...B13s5...B13s52...B13s6...B13s8...8lo29...8lo39

Momentální výsledek je: 

-vytvoření všech napěí z 12V a spotřeba např. u 10cm obrazovky B10S1(Křižík T565) je 7W.

-vše na jedné desce 10x15cm-ESP32-RTC DS3231-spínaný zdroj s TL494.