Kalibrace reálného času

28.09.2018 23:34

Nově přibyla funkce softwarové kalibrace reálného času....

Po zapnutí hodin po přidržení tlačítka se aktivuje servisní menu,kde

se zadá číslo které určuje za kolik hodin dojde k posunu o 1 vteřinu....

Přikladně hodiny se zpožďují o 3 vteřiny za týden....jednoduchý výpočet...

7x24=168   168/3=56......zadá se tedy číslo 56..zmáčknutím tlačítka

se hodnota se uloží do EEPROM a hodiny se spustí....po zapnutí hodin se

kalibraní konstanta načte z EEPROM a odchylka se koriguje podle ní....

Samozřejmě z čím delšího "měřeného" období se bude vypočítávat tím

hodiny budou přesnější.....